reportážna a dokumentárna fotografia

Najznámejšie fotografie vo svetových dejinách sú zaraďované práve do tejto kategórie. Hlavným cieľom reportážnej a dokumentárnej fotografie je zachytiť reálne momenty zo života bez inscenovania celej situácie. Fotograf sa snaží zachytiť skutočnú atmosféru určitého miesta, udalosti alebo situácie. Každý fotograf má individuálne hodnoty, postoje, presvedčenia a vnútorné pocity, ktoré premieta do svojich fotografií.

Umenie takejto fotografie spočíva v tom, že v jednej snímke musí byť vyjadrený výstižný príbeh daného okamihu, niekedy aj celej udalosti.

 

Pin It on Pinterest

Share This