Models Wanted

 

 

Hľadáme nové tváre do jednej z najprestížnejších firiem v rámci obchodu s fashion módou na Slovensku so sídlom v Bratislave. Hľadáme modelov a modelky vo veku 18-26 rokov na honorované fotenie produktov, outdooru a kreatívy. Ak máš záujem, prihlás sa vyplnením nasledujúceho formulára. Skúsenosti sú výhodou, avšak nie sú podmienkou. Mnoho talentov ešte nemalo príležitosť sa predviesť. Registrácia je samozrejme bezplatná! Registráciu je potrebné vyplniť najneskôr do nedele 23.6.2019, preto neváhajte sa prihlásiť. Vybraných uchádzačov si pozveme na skúšobné fotenie. Tešíme sa na Vás.

 


 

POŽIADAVKY
MLADÍ ĽUDIA VO VEKU 18 – 26 ROKOV

Osobné údaje

//

Miery a popis

Uveďte základné miery Vašej konfekcie a popis

Vaše fotky

Fotografie posielajte vo formáte JPG. Jedna fotografia nesmie presiahnuť veľkosť 4 MB.

Oblasti fotenia

Zakliknite oblasti, ktoré máte záujem fotiť
Uveďte, aké máte skúsenosti s fotením. Ak skúsenosti nemáte, nie je to prekážka, avšak napíšte, čo Vás motivovalo prihlásiť sa. Tu môžete uviesť aj ďalšie skutočnosti, ktoré by nás mohli zaujať. V prípade, ak máte tetovanie, piercing a pod. uveďte to v tejto kolónke.

GDPR

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zaškrtnutím súhlasu pri registrácii udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých vo webovom formulári na stránke www.starine.sk. Údaje poskytujem dobrovoľne a to na dobu 1ného roku na účely uvedené v Informáciách. Beriem na vedomie, že odvolaním môjho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Pin It on Pinterest