360 stupňová produktová fotografia

 

Prvý kontakt zákazníka s vašou značkou a produktmi je častokrát cez internet a preto buďte pripravení vďaka 360° produktovej fotografie. 360° produktová fotografia sa stala najnovším trendom prezentácií v nakupovaní na internete. Vybraný produkt si zákazníci môžu prezerať ako keby ho držali v ruke. 360° produktová fotografia zvyšuje návštevnosť e-shopu, máte dlhšiu dobu návštevy zákazníka na stránke a hlavne zvýšenie predaja produktov vo vašom e-shope. Vďaka otáčaniu produktu si každý zákazník pozrie všetky detaily produktu a pri vysokom rozlíšení a priblížení produktu si prezrie aj vzhľad materiálu a povrch produktu do detailov. V kocke povedané: zvýšite atraktivitu produktov a vyššiu mieru predaja v pomere k vynaloženým nákladom na ich propagáciu. Zároveň predídete potenciálnemu vráteniu tovaru kvôli jeho nedostatočnej prezentácii formou statických fotografií, kedy zákazník nezíska komplexný obraz o detailoch produktov. Získajte konkurenčnú výhodu a zvýšte si predaje jednoducho a dostupne. Buďte iní, buďte progresívni, buďte úspešnejší.

 

Ako fotíme:

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

Pin It on Pinterest