fotografia aktu – fotenie aktov

fotenie aktov

Fotografia aktu alebo fotenie aktov je umelecký fotografický smer. Jeho témou je zobrazenie úplne nahého (akt) alebo čiastočne odhaleného ľudského tela (poloakt). Vychádza z maľby. Akt (fotografický alebo iný) je sám o sebe zdrojom estetického zážitku pre vzdelaného diváka. Je tiež pomôckou pre všetkých ostatných divákov, ako usmerniť vzťahy k nahému telu od vulgárnej sexuality k estetickej reakcii. Fotograf aktu by mal ukázať, ako telo skutočne vyzerá z estetického hľadiska a priblížiť rozdiel medzi nahým telom v skutočnosti a jeho obrazom v umení.

 

 

Pin It on Pinterest