fotenie aktov

Fotografický akt je umenie, ktoré sa zaoberá zobrazovaním nahého alebo čiastočne odhaleného ľudského tela, pričom sa snaží zachytiť jeho krásu a dokonalosť. Tento druh fotografie vychádza z maliarskeho umenia a môže byť použitý na vytvorenie esteticky príjemných obrazov, ktoré oslovujú naše zmysly a pocity.

Fotenie aktov je umelecký fotografický smer. Jeho témou je zobrazenie úplne nahého alebo čiastočne odhaleného ľudského tela (poloakt). Vychádza z maľby. Takáto fotografia je sama o sebe zdrojom estetického zážitku pre vzdelaného diváka. Je tiež pomôckou pre všetkých ostatných divákov, ako usmerniť vzťahy k nahému telu od vulgárnej sexuality k estetickej reakcii. Fotografický akt by mal ukázať, ako telo skutočne vyzerá z estetického hľadiska a priblížiť rozdiel medzi nahým telom v skutočnosti a jeho obrazom v umení.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest