fotografia aktu

Fotografia aktu je umelecký fotografický smer, ktorého témou je zobrazenie úplne nahého (akt) alebo čiastočne odhaleného ľudského tela (poloakt). Vychádza z maľby. Akt (fotografický alebo iný) je sám o sebe zdrojom estetického zážitku pre vzdelaného diváka, ale tiež pomôckou pre všetkých ostatných divákov, ako usmerniť vzťahy k nahému telu od vulgárnej sexuality k estetickej reakcii. Akt by mal ukázať, ako telo skutočne vyzerá z estetického hľadiska a priblížiť rozdiel medzi nahým telom v skutočnosti a jeho obrazom v umení.

 

Pin It on Pinterest