Fotografovanie pri nízkom osvetlení je jednou z najväčších výziev pre mnohých fotografov vrátane profesionálnych fotografov. Či už ide o nočné mesto, západ slnka, alebo interiér, slabé svetlo môže spôsobiť problémy s expozíciou, ostrosťou a obrazovým šumom. Ako sa teda vyhnúť týmto nástrahám a nasnímať úžasné zábery pri slabom osvetlení? Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše nočné fotografie.

 

Ako fotografovať pri nízkom osvetlení

 

1. Použite nízku clonu pri nízkom osvetlení

Clona je otvor v objektíve, ktorý reguluje množstvo svetla, ktoré preniká do fotoaparátu. Čím je clona nižšia, tým viac svetla prepúšťa a tým možete použiť rýchlejšiu uzávierku, ktorá zabraňuje rozmazaniu a obrazovému šumu. Nízka clona sa označuje nízkym číslom f, napríklad f/1.8 alebo f/2.8. Objektívy s nízkou clonou sa nazývajú aj rýchle objektívy, pretože umožňujú snímať pri slabom osvetlení bez potreby blesku alebo statívu s rýchlou uzávierkou. Nízka clona má však aj iný efekt – vytvára malú hĺbku ostrosti, čo znamená, že iba malá časť scény je zaostrená, zatiaľ čo zvyšok je rozmazaný. To je výhodné, ak chcete zdôrazniť svoj hlavný objekt a vytvoriť pekný bokeh (rozmazané pozadie). Ale ak chcete ostrú celú scénu, použite vyššiu clonu (vyššie číslo f), napríklad f/8 alebo f/11.

2. Zvýšte ISO

ISO je citlivosť obrazového snímača na svetlo. Vysoké ISO zvyšuje citlivosť snímača, čo umožňuje použiť vyššiu rýchlosť uzávierky pri slabom osvetlení. To je užitočné, ak nemáte statív alebo ak zachytávate pohybujúce sa objekty. Väčšina moderných fotoaparátov má veľmi dobrú kvalitu obrazu aj pri vysokých hodnotách ISO, napríklad 1600, 3200, alebo dokonca 6400. Avšak zvyšovanie ISO má aj nevýhodu – zvyšuje sa aj obrazový šum, ktorý sa prejavuje ako zrnitosť, farebné škvrny, alebo strata detailov. Na fotografovanie je preto dobré nastaviť ISO na najnižšiu možnú hodnotu, ktorá vám umožní dosiahnuť dostatočnú expozíciu a ostrosť. Ak je to možné, aktivujte funkciu automatického ISO na automatické prispôsobovanie ISO podľa svetelných podmienok. Ak nie, manuálne nastavte maximálnu hodnotu ISO, ktorú ste ochotný akceptovať.

3. Použite statív

Statív je nevyhnutným pomocníkom pre fotografovanie pri nízkom osvetlení. Umožňuje vám použiť pomalšiu rýchlosť uzávierky bez toho, aby ste riskovali rozmazanie z dôvodu tresenia rúk. Pomalá rýchlosť uzávierky vám umožní použiť nižšie ISO a vyššiu clonu, čo zlepší kvalitu obrazu a hĺbku ostrosti. S pomalou rýchlosťou uzávierky vytvárajte zaujímavé efekty, ako svetelné stopy alebo rozmazaná voda na vodopáde. Pri používaní statívu vypnite stabilizátor obrazu (ak ho má váš objektív), pretože môže spôsobiť nežiaduce vibrácie. Môžete použiť aj diaľkovú spúšť, alebo samospúšť a tým zabránite pohybu fotoaparátu pri stlačení spúšte.

4. Použite blesk

Blesk je ďalšou možnosťou, ako zvýšiť množstvo svetla pri fotografovaní pri nízkom osvetlení. Tiež vám pomôže osvetliť váš hlavný objekt, zvýšiť kontrast a zlepšiť farby. Blesk je najužitočnejší, ak fotografujete portréty, alebo iné blízke objekty, pretože jeho dosah je obmedzený. Pri používaní blesku dodržujte niekoľko pravidiel, aby ste dosiahli prirodzený a estetický výsledok. 1.) nastavte blesk na nižšiu intenzitu, aby ste nevytvorili príliš tvrdé tieňe, alebo nepreexponovali váš objekt. 2.) odrážajte blesk od steny, stropu, alebo iného povrchu, aby ste rozptýlili a zmäkčili svetlo. 3.) použite farebný filter, alebo gél, aby ste zosúladili farbu blesku s farbou okolitého svetla a zabránili tak nežiaducemu farebnému posunu.

5. Použite manuálny režim pri nízkom osvetlení

Manuálny režim vám dáva plnú kontrolu nad nastaveniami fotoaparátu a tým aj nad výsledným obrazom. V manuálnom režime si môžete nastaviť clonu, rýchlosť uzávierky a ISO podľa vašich preferencií a dosiahnuť tak optimálnu expozíciu, ostrosť a kreativitu. Manuálny režim si vyžaduje trochu skúseností a experimentovania, ale je to najlepší spôsob, ako sa naučiť, ako funguje váš fotoaparát a ako ovplyvňujú jednotlivé parametre výsledný obraz. Ak si nie ste istý, ako nastaviť manuálny režim, môžete sa inšpirovať automatickým, alebo poloautomatickým režimom, ktorý vám fotoaparát navrhne a potom si ho upraviť podľa potreby.

Pin It on Pinterest