Chcete vedieť, ako sa stanovuje cena za fotografické služby, ktorá bude férová pre vás aj pre vašich klientov?

 

cena za fotografické služby

 

Cena závisí od viacerých faktorov, ako sú napríklad:

 • typ a rozsah fotografovania (svadba, portrét, produkt, udalosť, atď.)
 • kvalita a skúsenosť fotografa
 • náklady na vybavenie, dopravu, priestor, asistenta, atď.
 • počet a formát odovzdaných fotografií (digitálne, tlačené, retušované, atď.)
 • trhová situácia a konkurencia

Niektorí fotografi majú pevný ceník, ktorý zverejňujú na svojej webovej stránke alebo sociálnych sieťach. Iní si cenu dohodnú individuálne s každým klientom podľa jeho požiadaviek a očakávaní. Všeobecne platí, že cena za fotografické služby by mala pokryť všetky náklady, ktoré fotografovi vzniknú pri realizácii zákazky, a zároveň mu zabezpečiť primeraný zisk.

Môžete tiež využiť moju kalkulačku, ktorá vám výpočet uľahčí.

 

Sprievodca pre začiatočníkov

Ak chcete vypočítať cenu za fotografické služby, môžete použiť nasledovný vzorec:

Cena = (Náklady + Zisk) * (1 + DPH)

Kde:

 • Náklady sú všetky výdavky, ktoré vám vzniknú pri fotografovaní, ako napríklad amortizácia vybavenia, cestovné, ubytovanie, strava, poplatky za prenájom priestoru, mzda asistenta, materiál, atď.
 • Zisk je suma, ktorá vám zostane po zaplatení všetkých nákladov a daní. Zisk by mal odrážať hodnotu vašej práce, kvalitu vašich fotografií, skúsenosť a reputáciu, ako aj vaše osobné a podnikateľské ciele.
 • DPH je daň z pridanej hodnoty, ktorú musíte zaplatiť z vašej ceny za fotografické služby. Na Slovensku je základná sadzba DPH 20 % a znížená sadzba 10 %. Fotografom, ktorí sú platiteľmi DPH, sa DPH pripočíta k cene bez DPH a odvedie sa na účet finančnej správy. Fotografom, ktorí nie sú platiteľmi DPH, sa DPH neúčtuje.

Teraz si ukážeme, ako použiť tento vzorec na príklade fotografovania svadby.

 

Krok 1: Spočítajte si svoje náklady

Predpokladajme, že vám vzniknú nasledovné náklady pri fotografovaní svadby:

 • amortizácia vybavenia: 100 € (spočítajte si obstarávacie ceny za svoju techniku – fotoaparáty, objektívy, svetelnú techniku atď a vydeľte číslom 200)
 • cestovné: 50 €
 • ubytovanie: 80 €
 • strava: 20 €
 • mzda asistenta: 150 €
 • tlač 100 fotografií: 50 €
 • retuš 50 fotografií: 100 €
 • ostatné náklady: 30 €

Celkové náklady sú teda: 580 €

Spočítajte si, koľko vás stojí jedna hodina fotografovania. To závisí od toho, koľko hodín budete fotografovať. Ak budete fotografovať 8 hodín, potom vaše náklady na hodinu sú:

Náklady na hodinu = Celkové náklady / Počet hodín

Náklady na hodinu = 580 € / 8 hod

Výsledné náklady na hodinu = 72,5 €

 

Krok 2: Stanovte si svoj zisk

Stanovte si, koľko chcete zarobiť na jednej hodine fotografovania. To závisí od vašich osobných a podnikateľských cieľov, ako aj od trhovej situácie a konkurencie. Ak chcete mať 20 % zisk z celkovej ceny, potom váš zisk na hodinu je:

Zisk na hodinu = 0,2 * Náklady na hodinu

Riešením tejto rovnice je:

Výsledný zisk na hodinu = 14,50 €

 

Krok 3: Zistite si svoju daň

Zistite si, aká je vaša sadzba DPH a koľko musíte zaplatiť z vašej ceny za fotografické služby. Na Slovensku je základná sadzba DPH 20 % a znížená sadzba 10 %. Fotografom, ktorí sú platiteľmi DPH, sa DPH pripočíta k cene bez DPH a odvedie sa na účet finančnej správy. Fotografom, ktorí nie sú platiteľmi DPH, sa DPH neúčtuje. Predpokladajme, že ste platiteľ DPH a musíte účtovať 20 % DPH z celkovej ceny. Potom vaša daň na hodinu je:

Daň na hodinu = 0,2 * (Náklady na hodinu + Zisk na hodinu)

Daň na hodinu = 0,2 * (72,5 + 14,50)

Výsledná daň na hodinu = 17,40 €

 

Krok 4: Vypočítajte si svoju cenu

Cena je suma, ktorú účtujete svojim klientom za fotografické služby. Cena sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

Výsledná cena zákazky = (Náklady + Zisk) * (1 + DPH)

Použite tento vzorec, aby ste si vypočítali svoju cenu za jednu hodinu fotografovania. Potom si vypočítajte svoju cenu za celú zákazku podľa toho, koľko hodín budete fotografovať. Napríklad:

Cena na hodinu = (Náklady na hodinu + Zisk na hodinu) * (1 + DPH)

Cena na hodinu = (72,5 + 14,50) * (1 + 0,2)

Výsledná cena na hodinu = 104,40 €

Cena za zákazku = Cena na hodinu * Počet hodín

Cena za zákazku = 104,40 * 8

Výsledná cena zákazky = 835,20 €

Fotograf by teda mal účtovať zákazníkovi 835,20 € za fotografovanie svadby, z čoho mu zostane 116 € zisku a 139,20 € DPH, ktoré odvedie na účet finančnej správy.

Je dôležité, aby ste boli konkurencieschopní pri určovaní svojej ceny. Ak sú vaše ceny príliš vysoké, zákazníci si vás možno nebudú môcť dovoliť. Ak sú vaše ceny príliš nízke, môžete stratiť zákazky.

 

Tipy pre stanovenie ceny za fotografické služby

Tu je niekoľko ďalších tipov pre stanovenie ceny za fotografické služby:

 • Robte si prieskum: Urobte si prieskum cien iných fotografov, ktorí poskytujú podobné služby. To vám pomôže určiť, akú cenu si môžete účtovať.
 • Buďte realistickí: Buďte realistickí o svojich nákladoch a o tom, koľko peňazí chcete zarobiť.
 • Buďte flexibilní: Buďte pripravení vyjednávať o cene s klientmi.

S trochou plánovania a prieskumu môžete určiť cenu za fotografické služby, ktorá je spravodlivá a prijateľná pre vás aj pre vašich zákazníkov.

Pin It on Pinterest