Pod pojmom akt sa skrýva väčšinou zobrazenie nahej ženy. V klasickom gréckom staroveku to bolo určite naopak a prevládal tu mužský akt. Ešte aj v minulom storočí bol mužský akt prirodzeným motívom v umení.

Mužský akt

Praktickým dôvodom pre zobrazovanie mužského aktu v menšej miere, alebo dokonca jeho vytlačenie, môže byť komercializácia fotografického aktu. Ženské telo sa v posledných desaťročiach stalo predmetom komerčného podnikania a reklamy. Nemá to nič spoločné s estetickým vnímaním, ale s masovým vkusom
väčšiny divákov, ktorí nevnímajú estetické hodnoty, ale len nahú postavu.

 

Pin It on Pinterest